Čo môžete očakávať?


Spolupráca začína zoznámením sa s klientom a daným priestorom. Potom nasleduje práca na samotnom návrhu. Prvým krokom sú konzultácie o klientových predstavách a potrebách, vkusom, zložením rodiny, aby im bol interiér prispôsobený. Ku každému klientovi pristupujem individuálne a tak vytváram "domov na mieru". Na základe týchto informácií predkladám varianty riešenia priestoru. Začína sa od dispozičného riešenia cez farebné varianty až po doriešenie všetkých detailov, ako osvetlenie, dekorácie, doplnky... Potom môžu nasledovať návštevy obchodov a štúdií, vyberania konkrétnych prvkov a vzoriek, ktoré budú v interiéri použité. Konečný návrh potom obsahuje ucelenú koncepciu pre realizáciu. Dĺžka tvorby návrhu viacmenej záleží na klientovi a jeho spolupráci.
vyrobil: Martin Maderič a Jakub Jahodník